Homework

Homework from Tuesday Sep 18th
4_2TUMeet 2
Online: Meet 2
4_3BMeet 2
Online: Meet 2
Homework from Monday Sep 17th
5_3MOCh01, #51-87 ODD
Online: Ch01, #51-87 ODD
Homework from Sunday Sep 16th
4_1SuMeet 2
Online: Meet 2
6_1SUNCH01, #4bckl, 9, 10abcd, 21, 25, 33de, 34cd
Online: CH01, #4bckl, 9, 10abcd, 21, 25, 33de, 34cd
6_2 SunCH01, #4bckl, 9, 10, 13, 15, 16, 21, 25, 33def, 34cd
Online: CH01, #4bckl, 9, 10, 13, 15, 16, 21, 25, 33def, 34cd
6_2Geo_SunCh01, #1, 2, 5, 6, 7, 9
Online: Ch01, #1, 2, 5, 6, 7, 9
6_3 Alg SunCh1: 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28, 30, 39, 40, 43, 44
Online: Ch1: 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28, 30, 39, 40, 43, 44
9_3AlgCh1: 2, 14aefij, 20, 22cfgi, 25bdf, 27, 30, 32cfi, 34e, 35bc
Online: Ch1: 2, 14aefij, 20, 22cfgi, 25bdf, 27, 30, 32cfi, 34e, 35bc
9_3Geo_SunCh1: 3bc, 4bc, 6, 10, 17, 28, 32
Online: Ch1: 3bc, 4bc, 6, 10, 17, 28, 32
Precalc_A Ch01: #23, 28, 54abcd, 55abcd, 56bdefgh
Online: Ch01: #23, 28, 54, 55, 56
TrigonometryCh01: #4abcdefghijk, 6abc, 8abcd,10cd
Online: Ch01: #4, 6abc, 8,10cd
Homework from Saturday Sep 15th
4_2 STMeet 2
Online: Meet 2
4_2BMeet 2
Online: Meet 2
5_2 SCh01, #34de, 36ef, 42, 51, 52, 53abc, 56, 57
Online: Ch01, #34de, 36ef, 42, 51, 52, 53abc, 56, 57
5_2 SatCh01: #24, 25, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 51
Online: Ch01: #24, 25, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 51
5_3 SATCh01: #69, 71, 73, 75, 78, 80, 82, 84, 87, 103, 104, 107
Online: Ch01: #69, 71, 73, 75, 78, 80, 82, 84, 87, 103, 104, 107
6_2 Sat_GEOCh01, #26, 30, 32, 36
Online: Ch01, #26, 30, 32, 36
6_2SATCh01, #4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24
Online: Ch01, #4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24
7_2 SatCh01, #3g, 6, 15, 21d, 23d, 24cg, 25ef
Online: Ch01, #3g, 6, 15, 21d, 23d, 24cg, 25ef
7_2GEOCh01, #2, 8, 11, 16, 21
Online: Ch01, #2, 8, 11, 16, 21
8 GEOCh01: #7-12,13bcdef
Online: Ch01: #7-12,13bcdef
8_1SatCh01: #12, 15, 16, 18-20, 31
Online: Ch01: #12, 15, 16, 18-20, 31
9_1SatCh01:#11cd, 12cd, 13cd, 14efgh, 15cd, 16b, 17a, 19ab, 20ab,
Online: Ch01: #11cd, 12cd, 13cd, 14efgh, 15cd, 16b, 17a, 19ab, 20ab
Homework from Wednesday Sep 12th
6_1 WDMy own problems
Homework from Tuesday Sep 11th
5_1TUCh01 #8ef, 9bcd, 10abcdef, 13, 14, 16abcdefg
5_2TuCh1: 2, 4, 5b, 6, 9, 10, 13, 16, 18, 20, 24, 26, 28cd
Homework from Monday Sep 10th
5_2MProblems from the package
5_3MO
Homework from Sunday Sep 9th
6_1SUNCh01: #11, 20, 21abcd, 22, 37, 38ab, 39abcde
6_3 Alg SunProblems from the chapter
8_3 SunCh01, #5, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37,
8_3Sun GEOCh01, #2, 4, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 22
9_3AlgCh1: 2, 3bd, 4bd, 5cd, 7bcd, 9bd, 12, 15def, 18, 19b, 23bdef
9_3Geo_SunCh8: 2, 3, 19, 22, 29, 37ab, 41
Precalc_A Ch01: #6cd, 7efgh, 11abc, 12bcd, 13abcd, 16abcd
TrigonometryCh01:#1abcdef, 2abcdefg, 3def, 4abcdefgh
Homework from Saturday Sep 8th
5_2 SGiven in class
5_2 SatCh01: #2def, 4, 5b, 10, 13abc, 16, 18, 20
7_2 Sat
8 GEOCh01: #1-6
8_1SatCh0: #7-11
9_1SatCh01: #2def, 3cd, 5cd, 7, 8cd, 9cd, 10abc, 11ab
Go to top