Homework

Homework from Saturday Jan 25th
10A_PCalcOnline: Ch04: #16ab, 17ab, 18abc
4AMeet 19
Online: Meet 19
4EMeet 19
Online: Meet 19
5BOnline: CH03: #110, 114, 115(a,b), 120(a,b), 121, 123(d), 125, 136, 140, 141, 149, 155
5DCh3: 12b, 115ab, 121abd, 125acef, 141b, 149, 155, Test3, Bonus: Ch3:123d
Online: Ch3: 12b, 115ab, 121abd, 125acef, 141b, 149, 155, Test: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, Bonus: Ch3: 123d
5HCh 1: 19, 20, 67, 81, 110, 115, 105, 150, 158af, 161, 264abc, 259c
5JOnline: Ch03: #98, 109, 132, 135, 138, 139, 140(a,b), 143, 146, 147, 150, 154(c,d), 156, 158(a)
6/7C_AlgCh3: 103, 111, 116, 121, 118, 127, 128, 131, 152abcdef, 160ab, 162 Bonus: Ch3: 67, 132
Online: Ch3: 103, 111, 116, 121, 118, 127, 128, 131, 152abcdef, 160ab, 162 Bonus: Ch3: 67, 132
6A_AlgCh 2: 52 efghi, 55, 56, 58, 87, 91, 121, 124, 125, Ch 1: 226, 227, 228, 229, 230
Online: Ch 2: 52 efghi, 55, 56, 58, 87, 91, 121, 124, 125, Ch 1: 226, 227, 228, 229, 230
7B_AlgCh.4:8b,31cd,32ab,33bc,34,35def,36ab,37abc,38cde,40acef,41,42.Bonus:44,46.
Online: Ch.4:8b,31cd,32ab,33bc,34,35def,36ab,37abc,38cde,40acef,41,42.Bonus:44,46.
7E_AlgCh4: 213ef, 215, 220b, 223, 201, 205, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, Bonus: Ch4: 221abcd
Online: Ch4: 213ef, 215, 220b, 223, 201, 205, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, Bonus: Ch4: 221abcd
8C_AlgCh4:39ad,46,47def,48bce,51bc,54ab,55abc,56a,58ac,60cdef,62efgh.Bonus:69ef,71def.
Online: Ch4:39ad,46,47def,48bce,51bc,54ab,55abc,56a,58ac,60cdef,62efgh.Bonus:69ef,71def.
8F_Algch5:10a-f, 11a, 13fj, 18b-d, 20, 22ab, 23be, 42cd, ch2:125,127,129, 137, 138, ch5:27f, 28ab, 39a, Bonus:ch2:129,ch5:57acdf
Online: ch5:10a-f, 11a, 13fj, 18b-d, 20, 22ab, 23be, 42cd, ch2:125,127, 137, 138, ch5:27f, 28ab, 39a, Bonus:ch2:129,ch5:57acdf
9C_Algch5:13a, 18d, 19abij, 20d,21d,23ef, 47, 82,83,86,87,88, 89b,58b,ch3:14f, 25f, 32d, 71bd,75e, ch1:14i, 32g, ch2:63b,59c,86a,76d
Online: ch5:13a, 18d, 19abij, 20d,21d,23ef, 47, 82,83,86,87,88, 89b,58b,ch3:14f, 25f, 32d, 71bc,75e, ch1:14i, 32g, ch2:63b,59c,86a,76d
Geo 7CCh 4: 31, Ch 5: 21, 25, 26, Ch 6: 27, 29
Online: Ch 4: 31, Ch 5: 21, 25, 26, Ch 6: 27, 29
Geo 8Ach1:14, ch2:9,10, ch3:1f, Ch4: 12, 14; Ch5: 11, 29b; Ch6: 18ce, 51, 52
Online: ch1:14, ch2:9,10, ch3:1f, Ch4: 12, 14; Ch5: 11, 29b; Ch6: 18ce, 51, 52
Trigs 9Ach3:4,15,ch1:62, 66, 130j, 139b, 145d, ch2:41k, 60kl,61at,89a, 95a,22b,54abm, 57f, bonus:ch2:62f,22c
Online: ch3:4,15,ch1:62, 66, 130j, 139b, 145d, ch2:41k, 60kl,61at,89a, 95a,22b,54abm, 57f, bonus:ch2:62f,22c
Homework from Friday Jan 24th
10B_PCalcOnline: Ch04: #16ab, 17ab, 18abc
4LMeet 19
Online: Meet 19
5CCh1: 133, 162a, 200, 201, 202, 264ab, 266, Ch2: 52aef, 76, 71ab, 105, 111, Ch3: 32c, 9abcd, 38, 36, 31
Online: Ch1: 133, 162a, 200, 201, 202, 264ab, 266, Ch2: 52aef, 76, 71ab, 105, 111, Ch3: 32c, 9abcd, 38, 36, 31
5LCh.3:#130, 131, 149ef, 148ab, 151
Online: Ch.3:#130, 131, 149, 148, 151
6E_AlgCh3: 87ab, 88abcdef, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, Bonus: Ch3a: 7abc
Online: Ch3: 87ab, 88abcdef, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, Bonus: Ch3a: 7abc
7A_AlgCh2: 186ab, 188b, 195a, 215ad, Ch3: 10d, 20e, 22b, 28bc, 33a, 51b, 79a, 178a, 222b, Ch4: 20, 22, 38ab
Online: Ch2: 186ab, 188b, 195a, 215ad, Ch3: 10d, 20e, 22b, 28bc, 33a, 51b, 79a, 178a, 222b, Ch4: 20, 22, 38ab
8A_AlgCh3a: 61ab, 66abcd, Ch4: 39abcd, 46abcd, 47def, 48abcdef, 51abcd, 54ab, 55abc, 56ab, 58ac, 60fgh, 62abcdefgh, 69ef, 71abcdef, Bonus: Ch4: 52abcdefgh
Online: Ch3a: 61ab, 66abcd, Ch4: 39abcd, 46abcd, 47def, 48abcdef, 51abcd, 54ab, 55abc, 56ab, 58ac, 60fgh, 62abcdefgh, 69ef, 71abcdef, Bonus: Ch4: 52abcdefgh
8H_AlgOnline: Ch04: #73c-f, 74cd, 75cd, 81ab, 82, 83ab, 84, 85, 86, 68, 70
Homework from Thursday Jan 23rd
4BMeet 19
Online: Meet 19
6/7D_AlgCh 1: 133, 126, 127, 128
6H_AlgCh 3: 3: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 80, 82, 94, 106, 109, 113, 92, 61, 133
7D_AlgCh4: 31-46.
Online: Ch4: 31-46.
8D_AlgCh5: # 8abc, 10abc, 16abc, 17abc, 23ab, 26ab, 27ab.
Online: Ch5: # 8abc, 10abc, 16abc, 17abc, 23ab, 26ab, 27ab.
9A_AlgCh. 1: #14i, 32d.
Geo 6DOnline: Ch05: #17c, 15, 5, 10ab S/R for 17c and 15
Geo 8BCh. 4: #12, 14.
Homework from Wednesday Jan 22nd
4CMeet 19
Online: Meet 19
4DMeet 19
Online: Meet 19
5ACh 3 # 129abcdefg, 140abcd, 141abc, 144, 149, 150, 155, 66, 46, 47, 23abcdef, 24ab, 25ab, 26abcd, 27ab, 16abcdef, 5abcdefghi
Online: Ch 3 # 129abcdefg, 140abcd, 141abc, 144, 149, 150, 155, 66, 46, 47, 23abcdef, 24ab, 25ab, 26abcd, 27ab, 16abcdef, 5abcdefghi
6/7B_Algch3:111, 116, 121, 152def, 151a,161b, 22, 27bd, 49b, 50d, 2f,3c, 4c, ch2: 160a, 210,21a, ch3:100,102,104
Online: ch3:111, 116, 121, 152def, 151a,161b, 22, 27bd, 49b, 50d, 2f,3c, 4c, ch2: 160a, 210,21a, ch3:100,102,104
7H_AlgCh4: # 212ab, 213abc, 214ab, 215abc, 216ab, 217ab, 221ab, 222ab.
Online: Ch4: # 212ab, 213abc, 214ab, 215abc, 216ab, 217ab, 221ab, 222ab.
8E_AlgCh. 4: #39, 46, 47ef, 48, 51, 54, 55, 56, 58ac, 60bfgh, 62, 69efgh, 71. Bonus: #52.
Online: Ch. 4: #39, 46, 47ef, 48, 51, 54, 55, 56, 58ac, 60bfgh, 62, 69efgh, 71. Bonus: #52.
9/10A_AlgCh. 1: #21, 29.
9B_Algch5:17d, 9,12a,19il, 22, 31a,35, ch4: 118, 131,138,149,ch3:9d, 14bd, 21a, 51je, 55l, 78ach, 70hj
Online: ch5:17d, 9, 12a, 19il, 22, 31a,35, ch4: 118, 131,138,149,ch3:9d, 14bd, 21a, 51je, 55l, 78ac,78h, 70hj
Geo IACh5: # 15. Ch6: # 11. Ch7: # 9. Ch8: # 4, 6.
Online: Ch5: # 15. Ch6: # 11. Ch7: # 9. Ch8: # 4, 6.
Homework from Tuesday Jan 21st
4GMeet 20
Online: Meet 20
5FCh. 3: # 110,116,120a,120b,127,134,144,146,147,154
Online: Ch. 3: # 110,116,120a,120b,127,134,144,146,147,154
6/7A_AlgCh. 3: #113, 133, 142, 143, 145, 149, 150, 151, 156, 158, 160cd, 161cd, 163. Bonus: #106, 107.
Online: Ch. 3: #113, 133, 142, 143, 145, 149, 150, 151, 156, 158, 160cd, 161cd, 163. Bonus: #106, 107.
7/8A_AlgCh5: 110bdf, 111bcd, 115ab, 116abcd, 123abcd, 124, 130bd, 132bef, Bonus: Ch5: 130f, 133c
Online: Ch5: 110bdf, 111bcd, 115ab, 116abcd, 123abcd, 124, 130bd, 132bef, Bonus: Ch5: 130f, 133c
7F_AlgCh4: 28abcd, 29ab, 54, 55ab, 57, 58, 59, 60, 61, 62ab, 63, 64ab, 66ab, 67, 83, 84, 85, 86, 65, Bonus: Ch4: 56ab
Online: Ch4: 28abcd, 29ab, 54, 55ab, 57, 58, 59, 60, 61, 62ab, 63, 64ab, 66ab, 67, 83, 84, 85, 86, 65, Bonus: Ch4: 56ab
7G_AlgCh4: 16, 37, 89, 134, 136, 142bcd, 196, 203, 170, 228, 229, 282, 283, 262, 319abcdef, Bonus: Ch4a: 12, 13, 6, 7.
Online: Ch4: 16, 37, 89, 134, 136, 142bcd, 196, 203, 170, 228, 229, 282, 283, 262, 319abcdef, Bonus: Ch4a: 12, 13, 6, 7.
9H_AlgCh5: # 78-89.
Online: Ch5: # 78-89.
Geo 8CCh6: # 83, 84, 85, 86, 87.
Online: Ch6: # 83, 84, 85, 86, 87.
Homework from Monday Jan 20th
4FMeet 20
Online: Meet 20
5E Ch2: 205a, 216, 222d, 223cd, 229ce, 234d. Ch3: 103ab, 4g, 116bcd, 56be, 60cd, 77a, 78a, 79a, 112c
Online: Ch2: 205a, 216, 222d, 223cd, 229ce, 234d. Ch3: 103ab, 4g, 116bcd, 56be, 60cd, 77a, 78a, 79a, 112c
6/7F_AlgCh3: 113, 133, 142, 143, 145, 149bcd, 150abcd, 151ab, 156, 158abcd, 61a, 62. Ch2: 124, 204, 205, 158bc
Online: Ch3: 113, 133, 142, 143, 145, 149bcd, 150abcd, 151ab, 156, 158abcd, 61a, 62. Ch2: 124, 204, 205, 158bc
6/7G_AlgCh 1: 133, 126, 127, 128
6K_AlgCh3: 118def,119,120ef,121,123,125,127,128,129,131,133.Ch3a:2abcd.
Online: Ch3: 118def,119,120ef,121,123,125,127,128,129,131,133.Ch3a:2abcd.
7I_AlgCh 4: 4abcd, 5d, 6b, 7d
8/9G_AlgCh5:3,5,9,10,12,14,15,16.Ch4:158,166.Bonus:184.
Online: Ch5:3,5,9,10,12,14,15,16.Ch4:158,166.Bonus:184.
Geo 6CCh3: # 2, 18. Ch4: # 4. Ch5: # 2, 3, 4.
Online: Ch3: # 2, 18. Ch4: # 4. Ch5: # 2, 3, 4.
Geo 7ACh4: # 22, 23, 25. Ch5: # 8. Ch6: # 2, 6.
Online: Ch4: # 22, 23, 25. Ch5: # 8. Ch6: # 2, 6.
Trigs 9BCh2: # 22, 38cd, 52ab, 53ab, 66ab. Ch3: # 6, 7.
Online: Ch2: # 22, 38cd, 52ab, 53ab, 66ab. Ch3: # 6, 7.
Homework from Sunday Jan 19th
4HMeet 19
Online: Meet 19
4IMeet 19
Online: Meet 19
5GCh.2:#90bd, 115b, 185,240a, 237a, 118, 204ab; Ch.3:#96a,87d,123, 135
Online: Ch.2:#90bd, 115b, 185,240a, 237a, 118, 204ab; Ch.3:#96a,87d,123, 135
5ICh.1:#222d, Ch.2:#42d, 68f, 70d,108j,109c,233f, 243, 224a, 216; Ch.3:#113e, 112a, 121d, 149, 92
Online: Ch.1:#222d, Ch.2:#42d, 68f, 70d,108j,109c,233f, 243, 224a, 216; Ch.3:#113e, 112a, 121d, 149, 92
5KCh 2: 208, 212, 234, 258, Ch 3: 22, 23, 26, 27, 29, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 71, 77, 84, 88 bc
Online: Ch 2: 208, 212, 234, 258, Ch 3: 22, 23, 26, 27, 29, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 71, 77, 84, 88 bc
6/7I_AlgCh. 3: #103, 111, 113, 116, 121, 118, 127, 128, 131, 152, 160ab, 162. Bonus: #67, 132.
Online: Ch. 3: #103, 111, 113, 116, 121, 118, 127, 128, 131, 152, 160ab, 162. Bonus: #67, 132.
6/7J_AlgCh 2: 227, 228, Ch 3: 138, 139, 142, 143, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 162, 163, bonus: 164
Online: Ch 2: 227, 228, Ch 3: 138, 139, 142, 143, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 162, 163, bonus: 164
7/8J_AlgCh5: 8ab, 92ab, 93ef, 96cef, 98ab, 100ab, 101ab, 102ab, 103c, 107ab, 108abc, Ch1: 110abc,Ch2: 46bd
Online: Ch5: 8ab, 92ab, 93ef, 96cef, 98ab, 100ab, 101ab, 102ab, 103c, 107ab, 108abc, Ch1: 110abc, Ch2: 46bd
7C_AlgCh4: 31-46.
Online: Ch4: 31-46.
8B_AlgCh4: # 44abcd, 45abcd, 46ab, 47ab, 48abc, 50abc, 57abcde, 61, 62ab.
Online: Ch4: # 44abcd, 45abcd, 46ab, 47ab, 48abc, 50abc, 57abcde, 61, 62ab.
9D_AlgCh5: # 78-89.
Online: Ch5: # 78-89.
9E_AlgCh. 1: #14i, 32d.
Geo 6ACh 3: 15, Ch 4: 20 gi, 40,42, Ch 5: 20
Online: Ch 3: 15, Ch 4: 20 gi, 40,42, Ch 5: 20
Geo 6BCh 3: 15, Ch 4: 20 gi, 40, 42, Ch 5: 20
Online: Ch 3: 15, Ch 4: 20 gi, 40, 42, Ch 5: 20
Geo 7DCh. 1: #18.
Geo IBCh5: 15, 18a. Ch6: 10, 11b, 14b. Ch7: 17c, 20,. Ch8: 2
Online: Ch5: 15, 18a. Ch6: 10, 11b, 14b. Ch7: 17c, 20,. Ch8: 2
Homework from Saturday Jan 18th
10A_PCalcCh. 4: #9a-c, 10d-f, 11a-c, 12a-c, 13a-c. Bonus: #15ln.
Online: Ch. 4: #9a-c, 10d-f, 11a-c, 12a-c, 13a-c. Bonus: #15ln.
4AMeet 18
Online: Meet 18
4EMeet 18
Online: Meet 18
5BOnline: Ch03: #92, 93, 94, 96, 100, 101(a,b,f), 102, 104, 107, 109, 112, 78, 27
5DCh3: 91, 92, 93, 94, 96ab, 98, 100abcdefgh, 101ab, 104, 107abcdef, 111ab, 112ab Bonus: Ch3: 102abcd
Online: Ch3: 91, 92, 93, 94, 96ab, 98, 100abcdefgh, 101ab, 104, 107abcdef, 111ab, 112ab Bonus: Ch3: 102abcd
5HCh 2: 5, 12abc, 29, 37b, 32e, 45f, 63adkf, 71bc, 73f, 75f, 78, 83ai, 90, 106, 116, 122, 127
5JOnline: Ch03: #105, 107, 116, 119, 120, 125, 126, 129,44, 46, 47, 69(d,e,f), 72(d,e,f)
6/7C_AlgCh3: 74ab, 75, 77abcdef, 78abcdef, 81bc, 82, 83, 84, 85, 86abcdef, 87abc, 96abcd, 97abc Bonus: Ch3: 99
Online: Ch3: 74ab, 75, 77abcdef, 78abcdef, 81bc, 82, 83, 84, 85, 86abcdef, 87abc, 96abcd, 97abc Bonus: Ch3: 99
6A_AlgCh 3: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
Online: Ch 3: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
7B_AlgCh03: #59cd, 85cd, 140, 182, 191ab, 197b, 206, 223b, 228cd, 287bd, 327abc, 340, 342
Online: Ch03: #59cd, 85cd, 140, 182, 191ab, 197b, 206, 223b, 228cd, 287bd, 327abc, 340, 342
7E_AlgCh4: 120ef, 121ef, 167, 169, 172bcd, 174, 175cd, 178, 182ab, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 149, 150, 195, 199, 200, Bonus: Ch4: 139cd
Online: Ch4: 120ef, 121ef, 167, 169, 172bcd, 174, 175cd, 178, 182ab, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 149, 150, 195, 199, 200, Bonus: Ch4: 139cd
8C_AlgCh 04: # 28abcdefgh, 30abcde, 31cdef, 32cd, 34cdf, 37gh, 38abcdefgh, 40abcd, 41ab, 42ab, 43ab, 63abcd Bonus: Ch 04: # 64
Online: Ch 04: # 28abcdefgh, 30abcde, 31cdef, 32cd, 34cdf, 37gh, 38abcdefgh, 40abcd, 41ab, 42ab, 43ab, 63abcd Bonus: Ch 04: # 64
8F_Algch4:68,ch5:3abc,2, 4cd, 5ab, 6ab, ch3:138ae, ch3:175, 179afh, 194c,201a, ch2:37ab, 120 Bonus:ch3:198ab
Online: ch4:68,ch5:3abc,2, 4cd, 5ab, 6ab, ch3:138ae, ch3:175, 179afh, 194c,201a, ch2:37ab, 120 Bonus:ch3:198ab
9C_Algch4:110,100,107c,108d, ch3:59b,53l, ch5:1dehk, 2abcej, 3cef, 5,12ab,18bc, 20c, 30b, 31a, 35, Bonus:ch4:116, Ch5:22
Online: ch4:110,100,107c,108d, ch3:59b,53l, ch5:1dehk, 2abcej, 3cef, 5,12ab,18bc, 20c, 30b, 31a, 35, Bonus:ch4:116, Ch5:22
Geo 7CCh 6: 24, 28, 31, 32, 33
Online: Ch 6: 24, 28, 31, 32, 33
Geo 8Ach6:60a,64,68b,59,ch4:23,ch5:11,22
Online: ch6:60a,64,68b,59,
Trigs 9Ach3:31, 34b, 35, 13, ch1:91, 130h, 137ab, ch2:6a, 63a Bonus:ch3:39
Online: ch3:31, 34b, 35, 13, ch1:91, 130h, 137ab, ch2:6a, 63a Bonus:ch3:39
Homework from Friday Jan 17th
10B_PCalcch04: 9a-c, 10d-f, 11a-c, 12a-c, 13a-c. Bonus: 15lno
Online: ch04:9a-c,10d-f,11a-c,12a-c,13a-c, Bonus:15lno
4LMeet 18
Online: Meet 18
5CCh3: 32ab, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, Ch2: 122, Ch1: 12, 14, 205
Online: Ch3: 32ab, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, Ch2: 122, Ch1: 12, 14, 205
5LCh.3:125, 119,143, 151, 127ab, 118,113, 108, 121, 129, 139
Online: Ch.3:#125, 119,143, 151, 127ab, 118,113, 108, 121, 129, 139
6E_AlgCh3: 54abc, 55abcd, 56abcd, 57, 58, 59ab, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Bonus: Ch3: 67, 68
Online: Ch3: 54abc, 55abcd, 56abcd, 57, 58, 59ab, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Bonus: Ch3: 67, 68
7A_Alg Ch3: 59cd, 85cd, 140, 182, 191ab, 197b, 206, 223b, 228cd, 287bd, 327abc, 340, 342
Online: Ch3: 59cd, 85cd, 140, 182, 191ab, 197b, 206, 223b, 228cd, 287bd, 327abc, 340, 342
8A_AlgCh4: 28abcdefgh, 32cd, 34cdef, 37gh, 38efgh, 40abcd, 41ab, 42ab, 43ab, 63cd, Bonus: Ch4: 64
Online: Ch4: 28abcdefgh, 32cd, 34cdef, 37gh, 38efgh, 40abcd, 41ab, 42ab, 43ab, 63cd, Bonus: Ch4: 64
8H_AlgCh4:62,64,65, 8figh,22,27,34,42,50,57,ch3:214,215,219ef Bonus:ch4:72
Online: Ch4:62,64,65, 8figh,22,27,34,42,50,57,ch3:214,215,219ef Bonus:ch4:72
Homework from Thursday Jan 16th
4BMeet 18
Online: Meet 18
6/7D_AlgCh 1: 126, 133, 127, 130
6H_AlgCh 1: 26, 32, 50, 74c, 106, 105a, 133, 143, 154, 157, 158, 165, 170, 175
7D_AlgCh3: # 324-338.
Online: Ch3: # 324-338.
8D_AlgCh4: # 73-86.
Online: Ch4: # 73-86.
9A_AlgCh. 5: #35, 37, 38bdf, 39bdfh, 61, 64, 78ac, 79, 80, 89.
Online: Ch. 5: #35, 37, 38bdf, 39bdfh, 61, 64, 78ac, 79, 80, 89.
Geo 6Dch3:3, 5, ch4:12b, ch5:12, 13, 14b
Online: ch3:3, 5, ch4:12b, ch5:12, 13, 14b
Geo 8BCh. 6: #60a, 64, 68b.
Homework from Wednesday Jan 15th
4CMeet 18
Online: Meet 18
4DMeet 18
Online: Meet 18
5ACh 3 # 113abcde, 115abcdef, 116abcd, 117ab, 119abcd, 121abcd, 124abcdef, 130abcdef, 135abcd, 136abcd, 137abcdef
Online: Ch 3 # 113abcde, 115abcdef, 116abcd, 117ab, 119abcd, 121abcd, 124abcdef, 130abcdef, 135abcd, 136abcd, 137abcdef
6/7B_Algch3:74ab, 75, 76ac, 77aef, 81abc, 82, 83, 84, 85, 86cd, 87b, 96a-d, 97abc Bonus:76e,99
Online: ch3:74ab, 75, 76ac, 77aef, 81abc, 82, 83, 84, 85, 86cd, 87b, 96a-d, 97abc Bonus:76e,99
7H_AlgCh4: # 163abcd, 164abcd, 165abcd, 167ab, 168ab, 175ab, 182ab, 189, 190.
Online: Ch4: # 163abcd, 164abcd, 165abcd, 167ab, 168ab, 175ab, 182ab, 189, 190.
8E_AlgCh. 4: #28, 32cd, 34cdf, 37gh, 38efgh, 40, 41, 42, 43, 63, 64.
Online: Ch. 4: #28, 32cd, 34cdf, 37gh, 38efgh, 40, 41, 42, 43, 63, 64.
9/10A_AlgCh. 5: #23, 25, 26, 27, 28, 32, 35, 38, 40, 45, 46, 48.
Online: Ch. 5: #23, 25, 26, 27, 28, 32, 35, 38, 40, 45, 46, 48.
9B_Algch5:1defhj, 2efgij, 4, 7, 9, 11ad, 12c,14,17abc ch3:31b, 47a, 55l, ch4:80d, 84k, 26 Bonus:ch5:11c
Online: ch5:1defhj, 2efgij, 4, 7, 9, 11ad, 12c,14,17abc ch3:31b, 47a, 55l, ch4:80d, 84k, 26 Bonus:ch5:11c
Geo IACh8: # 1ab, 2ab, 4ab, 8, 9, 10.
Online: Ch8: # 1ab, 2ab, 4ab, 8, 9, 10.
Homework from Tuesday Jan 14th
4GMeet 19
Online: Meet 19
5FCh.3 : 93;94;101a,b,c;110d;12a,b,c;131;134;143d,f,h;136;148
Online: Ch.3 # 93;94;101a,b,c;110d;120b,c; 131,134,143d,f,h;136;148
6/7A_AlgCh. 3: #103, 111, 116, 121, 118, 127, 128, 131, 152, 160ab, 162. Bonus: #67, 132.
Online: Ch. 3: #103, 111, 116, 121, 118, 127, 128, 131, 152, 160ab, 162. Bonus: #67, 132.
7/8A_AlgCh5: 92ab, 93def, 96cef, 98ab, 100ab, 101ab, 102ab, 103c, 107ab, 108abc Bonus: Ch5: 99bc
Online: Ch5: 92ab, 93def, 96cef, 98ab, 100ab, 101ab, 102ab, 103c, 107ab, 108abc Bonus: Ch5: 99bc
7F_AlgCh4: 8b, 31abcd, 32abc, 33abcd, 34abc, 35abcdef, 36ab, 37abc, 38abcde, 39ab, 40abcdef, 41abc, 42, 43, 44, 45, 46
Online: Ch4: 8b, 31abcd, 32abc, 33abcd, 34abc, 35abcdef, 36ab, 37abc, 38abcde, 39ab, 40abcdef, 41abc, 42, 43, 44, 45, 46
7G_AlgCh. 4: #213ef, 215, 220b, 223, 225, 201, 205, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240. Bonus: #221.
Online: Ch. 4: #213ef, 215, 220b, 223, 225, 201, 205, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240. Bonus: #221.
9H_AlgCh5: # 42, 43, 53, 54, 57, 62, 71abc, 73a, 74a.
Online: Ch5: # 42, 43, 53, 54, 57, 62, 71abc, 73a, 74a.
Geo 8CCh6: # 77abcde, 78, 79b, 80.
Online: Ch6: # 77abcde, 78, 79b, 80.
Homework from Monday Jan 13th
4FMeet 19
Online: Meet 19
5ECh3: 117b, 123a, 125abe, 129c, 119c, 63, 59a, 60a, Ch2: 250, 134
Online: Ch3: 117b, 123a, 125abe, 129c, 119c, 63, 59a, 60a, Ch2: 250, 134
6/7F_AlgCh3: 103, 111, 116, 121, 118, 127, 128, 131, 152abcdef, 160ab
Online: Ch3: 103, 111, 116, 121, 118, 127, 128, 131, 152abcdef, 160ab
6/7G_AlgCh 3: 35f, 36e, 11d, 12d, 50c, 87abc, 74ab
6K_AlgCh3:87,88bcf,89,91,92,93,96,98,100,101.Bonus:Ch3a:7ab.
Online: Ch3:87,88bcf,89,91,92,93,96,98,100,101.Bonus:Ch3a:7ab.
7I_AlgCh 1: 161c, 163, 164c, 165a, 167, 168, 170
8/9G_AlgCh4:55bc,81fg,92a,105cd,63bc,111,113ab,138,140,142,144,146.
Online: Ch4:55bc,81fg,92a,105cd,63bc,111,113ab,138,140,142,144,146.
Geo 6CCh5: # 17ab, 18abc, 19abc.
Online: Ch5: # 17ab, 18abc, 19abc.
Geo 7ACh7: # 3-8.
Online: Ch7: # 3-8.
Trigs 9BCh3: # 51-57.
Online: Ch3: # 51-57.
Homework from Sunday Jan 12th
4HMeet 18
Online: Meet 18
4IMeet 18
Online: Meet 18
5G Ch3: 105abcd, 107ab, 116abc, 119, 120, 125, 127bc, 128ab, 129, 130
Online: Ch3: 105abcd, 107ab, 116abc, 119, 120, 125, 127bc, 128ab, 129, 130
5ICh.2:209, 211, 103, Ch.3:#44,145,156,157, 59,61,71d, 74, 78, 80, 130, 136
Online: Ch.3:#44,145,156,157, 59,61,71d, 74, 78, 80, 130, 136
5KCh 3: 129 efg, 130 ef, 135, 137, 143, 145, 148, 149, 154, 155, 156, 157, 158, 159
Online: Ch 3: 129 efg, 130 ef, 135, 137, 143, 145, 148, 149, 154, 155, 156, 157, 158, 159
6/7I_AlgCh. 3: #74, 75, 76, 77, 78, 81bc, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 96, 97. Bonus: #99.
Online: Ch. 3: #74, 75, 76, 77, 78, 81bc, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 96, 97. Bonus: #99.
6/7J_AlgCh 3: 110, 111, 115, 116, 117, 118, 119, 123, 127, 131, 133, 134, BONUS: 132
Online: Ch 3: 110, 111, 115, 116, 117, 118, 119, 123, 127, 131, 133, 134, BONUS: 132
7/8J_AlgCh5: 68de, 69bd, 70fg, 71b, 72bd, 74b, 75d, 76b, 77b, 79b, 78ab, 81b, 84c, 86a, 88, 90, 91b
Online: Ch5: 68de, 69bd, 70fg, 71b, 72bd, 74b, 75d, 76b, 77b, 79b, 78ab, 81b, 84c, 86a, 88, 90, 91b
7C_AlgCh3: 324-338.
Online: Ch3: 324-338.
8B_AlgCh4: # 28abcd, 29abcd, 30abc, 31abc, 32ab, 33ab, 34ab, 37abcd, 38abcd.
Online: Ch4: # 28abcd, 29abcd, 30abc, 31abc, 32ab, 33ab, 34ab, 37abcd, 38abcd.
9D_AlgCh5: 1abcde, 2abcde, 6, 7, 8, 11ab, 13, 17ab, 19abcd, 20abc.
Online: Ch5: 1abcde, 2abcde, 6, 7, 8, 11ab, 13, 17ab, 19abcd, 20abc.
9E_AlgCh. 5: #1deij, 2bdfhj, 5, 7, 11b, 12c, 15, 17cd, 22, 23, 25, 26, 30ab, 31.
Online: Ch. 5: #1deij, 2bdfhj, 5, 7, 11b, 12c, 15, 17cd, 22, 23, 25, 26, 30ab, 31.
Geo 6ACh 5: 17, 18, 19
Online: Ch 5: 17, 18, 19
Geo 6BCh 5: 17, 18, 19
Online: Ch 5: 17, 18, 19
Geo 7DCh. 6: #8a, 17a, 18, 10, 21, 22.
Online: Ch. 6: #8a, 17a, 18, 10, 21, 22.
Geo IBCh8: 3efg, 4ab, 7, CH6: 13b, CH5: 5a
Online: Ch8: 3efg, 4ab, 7, CH6: 13b, CH5: 5a
Homework from Saturday Jan 11th
10A_PCalcOnline: Ch04: #2g-l, 3a-c, 4a-c, 5a-c, 6a-d, 7a-c, Bonus: #8jl
4AMt17: 1ab, 2abcdef, 3abcdef, 4abcdefgh, 5abc, 6, 7abcdef, 8ab, 9abcde, 10ab, 11ab
Online: Meet 17
4EMeet 17
Online: Meet 17
5BCH03: #54, 56, 57, 59, 63, 64, 68, 69, 74, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89
Online: CH03: #54, 56, 57, 59, 63, 64, 68, 69, 74, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89
5DCh3: 54, 56abcd, 57, 59abd, 74, 63, 64, 68, 69, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89abcdefghi
Online: Ch3: 54, 56abcd, 57, 59abd, 74, 63, 64, 68, 69, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89abcdefghi
5HCh 1: 13, 14, 48, 67, 116, 139, 143, 152, 261d
5JOnline: CH03: #86,87, 91, 92, 94, 96, 97, 99, 100, 101
6/7C_AlgCh3: 40abcdef, 42, 45c, 56, 57, 58, 59b, 60b, 61abc, 69, 70
Online: Ch3: 40abcdef, 42, 45c, 56, 57, 58, 59b, 60b, 61abc, 69, 70
6A_AlgCh 3: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, bonus: 68
Online: Ch 3: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
7B_AlgCh 03: #275abc, 277, 281ab, 282, 285ab, 288abcd, 313abc, 319, 321
Online: Ch 03: #275abc, 277, 281ab, 282, 285ab, 288abcd, 313abc, 319, 321
7E_AlgCh4: 92bc, 95, 96cdef, 97abc, 100ab, 112abcde, 116abcd, 117abcdef, 121cd, 148ab, 152, 153, 154ab, 204abc Bonus: Ch4: 133, 137de
Online: Ch4: 92bc, 95, 96, 97, 100, 112abcde, 116, 117abcdef, 121cd, 148ab, 152, 153, 154ab, 204abc Bonus: Ch4: 133, 137de
8C_AlgCh 3a: #4f, 7b, 9d, 12, 15b, 17a, 25a, 27abcd, 51a, 72bc
8F_Algch4:62,64, 65, 55, 46ac, 50a-d, 57, 3ab, 4, 8fghi, 12, 22, 34, 42, ch3:214, 215, 219ef Bonus:ch3:201b
Online: ch4:62,64, 65, 55, 46ac, 50a-d, 57, 3ab, 4, 8fghi, 12, 22, 34, 42, ch3:214, 215, 219ef Bonus:ch3:201b
9C_Algch4:61, 45, 92cd, 90,109ab, 112, 113, 89, 94ac, 95ab, 97, 98 ch3:21d, 24b, 50d, 58i Bonus:ch4:107c, 96, 102
Online: ch4:61, 45, 92cd, 90,109ab, 112, 113, 89, 94ac, 95ab, 97, 98 ch3:21d, 24b, 50d, 58i Bonus:ch4:107c, 96, 102
Geo 7CCh 6: 16, 17
Online: Ch 6: 16, 17
Geo 8Ach6: 57, 46, 48b, 53ac, 52, Bonus: 56
Online: ch6: 57, 46, 48b, 53ac, 52, Bonus: 56
Trigs 9Ach3:1b, 3, 6abc, 10, 12, 16, ch2:81d, 82f, ch1:6, ch3:5a,7,8,11 Bonus:ch3:13ab, 25
Online: ch3:1b, 3, 6abc, 10, 12, 16, ch2:81d, 82f, ch1:6, ch3:5a,7,8,11 Bonus:ch3:13ab, 25
Homework from Friday Jan 10th
10B_PCalcOnline: Ch04: #2g-l, 3a-c, 4a-c, 5a-c, 6a-d, 7a-c, Bonus: #8jl
4LMeet 17
Online: Meet 17
5CCh3: 15, 10ac, 13abc,14, ch1: 259bc, 261d, 263fh, 264f
Online: Ch3: 15, 10ac, 13abc,14, ch1: 259bc, 261d, 263fh, 264f
5LCh.3:#86a-f, 88, 89, 90, 91, 100, 104, 141, 142, 144; Ch.2: #310abc, 309bc, 312, 316, 165c, 185, 187; Ch.1:215, 211abde
Online: Ch.3:#86a-f, 88, 89, 90, 91, 100, 104, 141, 142, 144; Ch.2: #310abc, 309bc, 312, 316, 165c, 185, 187; Ch.1:215, 211abde
6E_AlgCh3: 12, 24abcd, 25abcdefghijk, 26abcdefgh, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, Bonus: ch2a:15abcd, 16
Online: Ch3: 12, 24abcd, 25abcdefghijk, 26abcdefgh, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, Bonus: ch2a:15abcd, 16
7A_AlgCh3: 148adf, 151, 165b, 305a, 306b, 308a, 311ab, 315, 316a
Online: Ch3: 148adf, 151, 165b, 305a, 306b, 308a, 311ab, 315, 316a
8A_AlgCh4: 4abc, 5, 6, 7abcdef, 8abcd, 12ab, 13ab, 16abcd, 20abcdef, 21, 22ab, Bonus: Ch4: 24
Online: Ch4: 4abc, 5, 6, 7abcdef, 8abcd, 12ab, 13ab, 16abcd, 20abcdef, 21, 22ab, Bonus: Ch4: 24
8H_AlgOnline: Ch04: #23, 26, 30, 46efg, 48, 51, 55, 56, 58, 60ad
Homework from Thursday Jan 9th
4BMeet 17
Online: Meet 17
6/7D_AlgCh 3: 11d, 12d, 13e, 27fd, 17c, 30, 29b, 32, 33a, 64, 105
Online: Ch 3: 11d, 12d, 13e, 27fd, 17c, 30, 29b, 32, 33a, 64, 105
6H_AlgCh 3: 30, 31, 32, 33, 43, 44, 45, 49, 51a, 52abcd
Online: Ch 3: 30, 31, 32, 33, 43, 44, 45, 49, 51a, 52abcd
7D_AlgCh3: # 305-323.
Online: Ch3: # 305-323.
8D_AlgCh4: # 87-100.
Online: Ch4: # 87-100.
9A_AlgCh. 5: #1deij, 2bdfhj, 5, 7, 11b, 12c, 15, 17cd, 22, 23, 25, 26, 30ab, 31.
Online: Ch. 5: #1deij, 2bdfhj, 5, 7, 11b, 12c, 15, 17cd, 22, 23, 25, 26, 30ab, 31.
Geo 6DCh05: #4, 8, 11bc(s/r)
Online: Ch05: #4, 8, 11bc
Geo 8BCh. 6: #46, 48bc, 53.
Online: Ch. 6: #46, 48bc, 53.
Homework from Wednesday Jan 8th
4CMeet 17
Online: Meet 17
4DMeet 17
Online: Meet 17
5ACh 3 # 69, 71abcd, 73ab, 78abcd, 80ab, 91, 93, 96, 100abcdefgh, 110abcd, 111abcd, 112abcd
Online: Ch 3 # 69, 71abcd, 73ab, 78abcd, 80ab, 91, 93, 96, 100abcdefgh, 110abcd, 111abcd, 112abcd
6/7B_Algch3:40ace, 42, 45c, 48, 50abc, 56, 57, 58, 59b, 60c, 66, 69
Online: ch3:40ace, 42, 45c, 48, 50abc, 56, 57, 58, 59b, 60c, 66, 69
7H_AlgCh4: # 107abcde, 109abc, 110abcd, 111ab, 112abcd, 113abc, 114ab, 116ab, 117ab, 119abc.
Online: Ch4: # 107abcde, 109abc, 110abcd, 111ab, 112abcd, 113abc, 114ab, 116ab, 117ab, 119abc.
8E_AlgCh. 4: #4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 22. Bonus: #24.
Online: Ch. 4: #4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 22. Bonus: #24.
9/10A_AlgCh. 5: #1hijklmno, 2hijl, 3fghij, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 19, 43, 44.
Online: Ch. 5: #1hijklmno, 2hijl, 3fghij, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 19, 43, 44.
9B_Algch4: 2h, 27, 31, 45, 51b, 90, 92c, 93bd, 94ac, 97 ch3:21d, 22, 24ab, 40d, 50d, 58i Bonus:Ch4:48a,50, 96, 99
Online: ch4: 2h, 27, 31, 45, 51b, 90, 92c, 93bd, 94ac, 97 ch3:21d, 22, 24ab, 40d, 50d, 58i Bonus:Ch4:48a, 96,99
Geo IACh7: # 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Online: Ch7: # 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Homework from Tuesday Jan 7th
4GMeet 18
Online: Meet 18
5FCh. 3: # 66,68,74,79,83,91,96,98,100,111
Online: Ch. 3: # 66,68,74,79,83,91,96,98,100,111
6/7A_AlgCh. 3: #74, 75, 76, 77, 78, 81bc, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 96, 97. Bonus: #99.
Online: Ch. 3: #74, 75, 76, 77, 78, 81bc, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 96, 97. Bonus: #99.
7/8A_AlgOnline: Ch5: 37a-f, 70c-i, 72fg, 75bce, 78bf, 81cd, 88, 89, 90, 91ab
7F_AlgOnline: Ch3: 59cd, 85cd, 140, 182, 191ab, 197b, 206, 223b, 228cd, 287bd, 327abc, 204, 180
7G_AlgCh. 4: #120ef, 121ef, 167, 169, 172bcd, 174, 175cd, 178, 182ab, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 149, 150, 195, 199, 200. Bonus: #139cd, 143b.
Online: Ch. 4: #120ef, 121ef, 167, 169, 172bcd, 174, 175cd, 178, 182ab, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 149, 150, 195, 199, 200. Bonus: #139cd, 143b.
9H_AlgCh5: 1abcdefg, 2abcde, 3abcde, 8, 11, 12ab, 14, 18ab, 19abcd, 20abc.
Online: Ch5: 1abcdefg, 2abcde, 3abcde, 8, 11, 12ab, 14, 18ab, 19abcd, 20abc.
Geo 8CCh6: # 60b, 61, 62, 63, 66, 67.
Online: Ch6: # 60b, 61, 62, 63, 66, 67.
Homework from Monday Jan 6th
4FMeet 18
Online: Meet 18
5ECh3: 85, 87, 100gh, 101ab, 106cd, 108ab, 112ab, 114d, 117a
Online: Ch3: 85, 87, 100gh, 101ab, 106cd, 108ab, 112ab, 114d, 117a
6/7F_AlgCH3: 59C, 61A, 63, 71AB, 75, 86AB, 81BC, 82, 205ab
Online: CH3: 59C, 61A, 63, 71AB, 75, 86AB, 81BC, 82, 205ab
6/7G_AlgCh. 3: #43def, 45c, 77, 78, 81bc, 82, 85, 86, 87, 97. Bonus: #99.
Online: Ch. 3: #43def, 45c, 77, 78, 81bc, 82, 85, 86, 87, 97. Bonus: #99.
6K_AlgCh3:54c,55ad,56,58,59b,61,62,63,64,65. Bonus:67,68.
Online: Ch3:54c,55ad,56,58,59b,61,62,63,64,65. Bonus:67,68.
7I_AlgCh. 3: #59cd, 85cd, 140, 182, 191ab, 197b, 206, 223b, 228cd, 287bd, 327abc, 340, 342.
Online: Ch. 3: #59cd, 85cd, 140, 182, 191ab, 197b, 206, 223b, 228cd, 287bd, 327abc, 340, 342.
8/9G_AlgCh4:52,81,88b,90b,95cd,61,97,98,99,101.
Online: Ch4:52,81,88b,90b,95cd,61,97,98,99,101.
Geo 6CCh5: # 10ab, 11ac, 12ab, 13ab.
Online: Ch5: # 10ab, 11ac, 12ab, 13ab.
Geo 7ACh6: # 23-28.
Online: Ch6: # 23-28.
Trigs 9BCh3: # 34a, 35a, 36, 42, 43.
Online: Ch3: # 34a, 35a, 36, 42, 43.
Go to top