Homework

Homework from Thursday Feb 15th
5_1BOnline: Chapter 1:
7_2AOnline: Chapter 4:
Homework from Monday Feb 12th
4_1AMeet 21
Online: Meet 21
5_2AOnline: ch3: 155, 156, 157, 158, 136, 137, 161, 162
6/7 Pre AlgebraOnline: Ch1: 71, 72, 75, 76, 77a-h, 81, 82, 85, 87-97, 102, 106, 112-114, 116, 121, 122egh, 123ab, 125, 130, 133, 134
Homework from Sunday Feb 11th
3_1BMeet 15
5_1AOnline: ch4: 10, 15, 17, 19, 22, 24-28, 31, 32, 34, 38
6_1AOnline: Ch3: 183-198
6_2AOnline: ch4: 133, 134, 135, 137, 139
6_2geoOnline: ch7: 1-11
7_1AOnline: Chapter 5:
GeoI_AOnline: ch8: 4, 5, 6, 7, 8, 9
Homework from Tuesday Feb 6th
5_1BOnline: Chapter 1:
7_2AOnline: Chapter 4:
Homework from Monday Feb 5th
4_1AMeet 20
Online: Meet 20
5_2AOnline: ch3: 93, 96, 97, 100, 102, 110cd, 111cd, 113, 120cd, 121, 122a, 123
6/7 Pre AlgebraOnline: Ch1: 39, 41, 43, 45, 55b, 58a-d, 62, 65e-h
Homework from Sunday Feb 4th
3_1BMeet 14
5_1AOnline: ch3: 133-136, 141, 143, 144, 145, 149, 151, 158
6_1AOnline: Ch3: 111, 113, 119, 120, 122, 124, 125, 128, 129, 131, 132
6_2AOnline: Ch1: 77, 61, 120 ch2: 120, 82, 202-204 ch3: 108, 109, 164, 143cd, 174
6_2geoOnline: ch3: 2, 31, 40a, ch4: 17, 14, ch5: 4, 5, 8
7_1AOnline: Chapter 5:
8_2AChapter 2 from 8.3 class:
Homework from Tuesday Jan 30th
5_1BOnline: Chapter 1:
7_2AOnline: Chapter 4:
Homework from Monday Jan 29th
4_1AMeet 19
Online: Meet 19
5_2AOnline: ch3: 43, 44, 45, 46, 54, 57, 60, 62, 65, 66, 73, 86, 87
6/7 Pre AlgebraCh1: 4g-l, 5k-n, 9, 15-17, 22-25, 28c, 31, 32a, 35
Homework from Sunday Jan 28th
3_1BMeet 13
5_1AOnline: ch3: 94, 87, 91, 93cd, 97, 98, 100, 102bc, 104,
6_1AOnline: Ch3: 13def, 87-92, 97-106
6_2AOnline: ch4: 102, 104, 106, 112, 116, 117, 121, 122, 131
6_2geoOnline: ch6: 24 , 30, 28, 27, 22
7_1AOnline: Chapter 5:
8_2AOnline: Chapter 4:
GeoI_AOnline: Ch7: 6, 9e, 10, 24, 25
Go to top